phone

Колко струва моят мед?

„Не е изкуство да произведеш - изкуство е да продадеш!”

При подготовката на меда за продажба е задължително да се съобразявате със законовите предписания. Но има и още нещо - за да запазите пчеларската си чест, трябва да спазвате по най-стриктен начини стандартите за качество при търговското предлагане на златния продукт от вашата дейност. Безспорен факт е, че особено в началния етап от пласмента е необходимо да се погрижите за подходяща реклама на продуктите ви, което неминуемо е свързано и с известни инвестиции.

Окото купува!

Наред с високото качество на продукцията е необходимо и опаковката да е добре подбрана. Клиентът преценява първо по опаковките и етикетите на бурканите с мед дали пчеларят-производител е професионалист или дилетант. Буркани без никакъв етикет се възприемат като продукти в графата „безименни”. Лошо впечатление правят и буркани с мед със саморъчно залепени, непрофесионално направени „набързо” етикетчета. И в двата случая стоката се приема като „евтинджийска” - в лошия смисъл на думата, което от своя страна изключва всякаква възможност да постигнете справедлива цена за труда си,ако медът ви е качествен.

Обратно - бурканът с мед, украсен с модерен цветен етикет с вашите лични данни или с ефектното лого на пчелина ви, сигнализира още от пръв поглед за високо качество и прецизност. В Германия например такава стратегия е довела до завишаване цената на меда на дребно с до две евро (!) на буркан, а най-важното е, че това завишение е било прието добре и от клиента!

Евтино и в големи количества?

Някои пчелари тръгват с много ниски цени на лов за клиенти. Но клиентът започва да се съмнява в качеството на продукт с по-ниски от обичайните цени: „Тук нещо не е наред, щом е толкова евтино!” или „Евтината стока не струва!”. Това, че евтиният мед в дългосрочен план не се продава добре, се вижда по цените на различните сортове предлагана на пазара медена продукция. Случва се така, че сравнително по-скъпите медове често се разпродават първи, а за много любители на меда важи правилото: „Топ цената гарантира топ качество!”.

При много излишни количества произведен мед и липса на усилия да си ги продадат на дребно или при отдалеченост от пазари на дребно много пчелари предпочитат да продават продукцията си на едро. По правило цените на едро са два пъти по-ниски от тези на дребно, а търговците, които изкупуват меда, изискват високо качество, както и минимални гарантирани количества от производителя. Ако не изпълни тези изисквания, пчеларят-производител трябва да се примири дори с по-ниски от споменатите изкупни цени. С една дума, по-добре е да се ориентирате към разработване на пазара на дребно и обучаване на потребителите в консумацията на мед, отколкото да разчитате на продажби на едро.

Количество вместо качество?

Да произведете такъв мед, който да се харесва от потребителите и да се купува интензивно, никак не е толкова трудно. Само високото качество може да понесе и по-висока цена - изгодна и за вас, приемлива и за клиента. За медове с едри бучки, за тежките или нечистите медове никой не си дава парите с удоволствие. Затова помнете: само този, който винаги предлага високо качество (според всички законови предписания и разпоредби!), може да разчита на успешни продажби и на все по-разширяващ се кръг от постоянни клиенти.

Факт е, че при наличие на дъмпингови цени от страна на различни вносители, местните производители не могат да се конкурират по продажби с търговците на вносни медове. Факт е също, че в много страни сравнително нисък процент от нуждите от мед на вътрешния пазар се покриват от местното производство. От всичко това следва, че шансовете на местните производители са именно в предлагането на висококачествена продукция.

Предлагайте не само продукцията си, но и полезна информация за нея!

Освен добрата опаковка и етикетиране, които са задължителни, ако продавате меда си на дребно, малко допълнителна информация за продукта, поднесена в подходяща брошура, ще убеди клиентите ви, че си заслужава да пазаруват от вас. Повечето хора си мислят: „Медът си е просто мед!”. Такова мислене е сигналната лампа, че трябва да обърнете внимание на представянето на вашия мед с придружителни разяснения за неговата стойност и полезни съвети за потребителя.

Естествено, конкуренцията сред производителите, които предпочитат да пласират меда си на пазара на дребно, е много голяма. Това води до абсолютната необходимост всеки пчелар-производител да е добре информиран относно различни аспекти от приложението на меда и пчелните продукти. В случая от голямо значение са собственият опит и познания. За клиента е важно да може да каже: „Никъде другаде не намирам толкова цялостна и полезна информация за пчелите и меда, както при моя пчелар!”.Който може да покаже, че стои твърдо зад своя продукт, ще бъде убедителен и за купувача.

И накрая трябва да отбележим, че наред с високото качество на предлагания мед и полезните информации за него, приветливото обслужване и доброто отношение към клиентите увеличават техния брой с всеки изминал ден.

 

PHELI.eu