phone
 • 1
 • 2
 • 4
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 17
 • 9
 • 16
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
phone
Творческо пчеларство Новото издание на тази книга е посветено на обсъждането на старите проблеми от практиката през после.. Pheli.eu Product #: Владимир Малыхин Regular price: $18.00 $18.00 In Stock

Творческо пчеларство


Подбрано от: Pheli.eu
Автор: Владимир Малыхин

Цена: 18.00 лв.

- +

Новото издание на тази книга е посветено на обсъждането на старите проблеми от практиката през последните години. Пчелата не се променя от милиони години, но пчеларството не може да не се променя. В условията на промяна на климата, на влошаването на екологичната среда и хранителната база трябва да се коригира и технологията на отглеждането на пчелните семейства. Основно внимание в книгата е отделено на еволюцията на защитните механизми и селекцията на пчелите в условията на естествения подбор. Доколко можем да свържем отминалата епоха на развитието на насекомото с цивилизацията на нашето време, за да съхраним природното наследство? В настоящото издание са приведени също така уточнения и допълнения към предишни трудове по темата зимуване с няколко пчелни майки в едно зимуващо пчелно кълбо въз основа на наблюденията през последните години. Особено място заема темата за зимуването на пчелните семейства на кристализирал мед. Изданието е предназначено за творчески мислещите пчелари с всякаква степен на практически опит и познания.
В. Е. Малыхин

Снимки